Is deze e-mail niet of niet goed leesbaar? Bekijk hem dan online of gebruik onderstaande link:
http://www.insyst.be/insystpublic/vreg/arch/mailing20120315-663-nl.html
website contact info@vreg.be
Vraag het aan de VREG – Nieuwsbrief Gezinnen 15 maart 2012
Uitschrijven?
Geen verbrekingsvergoeding bij vroegtijdige opzeg van het energiecontract: is dit al van toepassing?
Concurrentie op de Vlaamse energiemarkt heviger dan ooit
Uitbreiding leveringsgebied elektriciteitsleverancier Wase Wind

Geen verbrekingsvergoeding bij vroegtijdige opzeg van het energiecontract: is dit al van toepassing?

De VREG is hiervoor niet bevoegd. Dit is een federale maatregel.

Stand van zaken
De federale beslissing over de afschaffing van de verbrekingsvergoedingen moet nog omgezet worden in wetgeving of reglementering. Het is nog niet duidelijk hoe dit gaat omgezet worden en vanaf welke datum dit in werking zal treden. Dit betekent dat de verbrekingsvergoeding van 50 euro of 75 euro momenteel nog steeds van toepassing is als u uw contract vroegtijdig opzegt:
•Als het contract beëindigd wordt binnen 6 maanden voor de einddatum moet u maximaal 50 euro betalen.
•Als het contract vroeger beëindigd wordt dan 6 maanden voor de einddatum bedraagt de vergoeding maximaal 75 euro.

Vragen?
Contacteer het Contact Center van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Gratis telefoonnummer: 0800 120 33 (iedere werkdag van 9u tot 17u)
Online webformulier
Website

uw energiecontract opzeggenConcurrentie op de Vlaamse energiemarkt heviger dan ooit

2012 is spectaculair ingezet qua overstap naar een andere leverancier
Uit de statistieken van de VREG blijkt dat veel gezinnen en bedrijven in januari 2012 overstapten naar een andere energieleverancier:

• bijna 52.000 elektriciteitsafnemers (1,61%)
• bijna 25.000 aardgasafnemers (1,31%)

Hoewel de marktactiviteit in 2011 ook al records brak, telde de vorige recordmaand (september 2011)  beduidend minder overstappers: iets meer dan 30.000 voor elektriciteit en ruim 24.000 voor aardgas.

statistieken leverancierswissels

Marktaandelen van de energieleveranciers
De hoge marktdynamiek mist zijn effect niet op de marktaandelen van de energieleveranciers.

Enkele opmerkelijke vaststellingen:

marktaandeel elektriciteit
leverancier % (uitgedrukt in aantal klanten) opmerkingen
Electrabel Customer Solutions 59,88% Het marktaandeel van Electrabel Customer Solutions duikt voor het eerst onder de 60%.
Nuon 8,99% De leverancier die het meest wint is Nuon. De leverancier groeit naar een hoogste marktaandeel ooit.
Essent 2,94% De sprong van het marktaandeel van Essent is nog spectaculairder. Het marktaandeel springt naar bijna 3% van de elektriciteitsklanten.

 
marktaandeel aardgas
leverancier % (uitgedrukt in aantal klanten) opmerkingen
Electrabel Customer Solutions 60,33% Electrabel Customer Solutions zakt sterk, maar handhaaft zich nog net boven 60%.
Essent 3,5% Essent is de grote winnaar met een winst van 0,63% aan marktaandeel.

statistieken marktaandelen

Voor EDF Luminus vindt u enkel de cijfers van januari 2012. De cijfers tot en met december 2011 vindt u onder SPE NV; dit omwille van een naamswijziging.

De concurrentie op de energiemarkt werkt (mede dankzij de succesvolle groepsaankopen)
Deze cijfers tonen aan dat de concurrentie op de energiemarkt werkt en dat steeds meer klanten hun drempelvrees laten varen en hun weg vinden op de energiemarkt. De VREG staat hen daar zo veel mogelijk in bij door de V-test aan te bieden. Toch spelen ook de succesvolle groepsaankopen die door diverse organisaties en provincies georganiseerd worden zeker een belangrijke rol in de verklaring van de hoge marktdynamiek in de tweede helft van vorig jaar en de historisch hoge inzet van 2012.

Doe de V-test!Uitbreiding leveringsgebied elektriciteitsleverancier Wase Wind

Sinds enige tijd is het leveringsgebied van Wase Wind uitgebreid naar een aantal gemeenten in het Scheldeland.

Wase Wind levert elektriciteit aan:
• bedrijven en gezinnen in het Waasland
• bedrijven en gezinnen in een aantal gemeenten in het Scheldeland (Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde, Wichelen, Laarne en Lochristi)Een andere vraag?

• surf: www.vreg.be
• mail (algemeen): info@vreg.be
• mail (zonnepanelen): contacteer de VREG over uw zonnepanelen
• bel: 1700 (gratis)

© Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt - Disclaimer

Uitschrijven     Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door.
Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.